Bogdan Chmura, Jazz Forum 1-2/2012

„[…]Zespół (PeGaPoFo) wykonał trzy doskonale napisane utwory autorstwa pianisty Mateusza Gawędy: Jazz drama, My Funny Ballantines, Zejście smoka. Otwarta forma, swobodna tonalność, obszerne odcinki utrzymane w konwencji free, kolektywna improwizacja stworzyły szerokie możliwości dla całego zespołu i jego poszczególnych członków. PeGaPoFo zaprezentowało muzykę przemyślaną, dojrzałą, nowoczesną i pełną żywiołu.[…]”

Bogdan Chmura, Jazz Forum 1-2/2012

http://jazzforum.com.pl/index.php/main/artykul/jazz-juniors-2011